0

Tượng Công giáo

Tự hào là gia đình có truyền thống thực hiện hầu hết các bức tượng của Giáo xứ nhà.

Một số tác phẩm của Mỹ Nghệ Công Giáo Kim Thành trong buổi rước kiệu Mừng Chúa Lên Trời - Kiệu kì yên 2017

 

 

 

 

hotline
Liên hệ qua Zalo