0

BLOG

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Quan thầy của nhạc đoàn Giáo họ Đức Bà .

09/05/2016

-

Lương Văn Tạo

-

0 Bình luận

Vào ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã đem lại năng lực cho các tông đồ. Ngài đến với các ông dười hình thức gió và lửa.
Nhạc đoàn Giáo họ Đức Bà tôn nhận Chúa Thánh Thần làm quan thầy, đã tổ chức một buổi lễ thật long trọng và đặc sắc.
2017
2014
Nhạc đoàn Giáo họ Đức Bà tôn nhận Chúa Thánh Thần làm quan thầy, đã tổ chức một buổi lễ thật long trọng và đặc sắc.
Cha chánh văn phòng Tòa Giám mục, Cha xứ, cha phó và quý cha trong màu áo đỏ đã cùng đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên. Đầu Thánh lễ Cha chủ tế xông hương làm nghi thức Thánh Hiến bức tượng quan thầy của Nhạc đoàn. Bức tượng Chúa Thánh Thần dưới hình chim bồ câu và lửa trên đầu Đức Mẹ và các môn đệ. 
 
 
 
Tượng được thực hiện bởi Mỹ Nghệ Kiên Lao
 
 
 

 

TAGS :

Bình luận của bạn

TIN MỚI